Led 052013
 

a Polná

Židovský hřbitov Polná

Blížíme se ke hřbitovu.  Neplodná půda, mokřina, svah, odlehlý pozemek. Jak obvyklé umístění židovských hřbitovů…!

Židovský hřbitov Polná

Židovský hřbitov Polná

Se starými židovskými hřbitovy se setkáváme obvykle na skrytých, odlehlých a jakoby trochu magických místech. Vždy jsem si myslela, že toto místo bylo pečlivě vybíráno, ale opak je pravdou. V souvislosti s náboženským příkazem zabezpečení hrobů na věčné časy se Židé snažili při zakládání hřbitovů získat pozemek do trvalého vlastnictví a za tuto výsadu museli zaplatit značné částky. Získali však většinou méněcennou půdu, která se nehodila pro žádné jiné využití. To je důvod, proč se s těmito starými hřbitovy potkáváme na strmých stráních, nebo pahorkatých lesních pozemcích, svazích údolí řek a potoků, na místech ležících často ve značné vzdálenosti od příslušné obce nebo jinak obtížně přístupných. Kvůli ochraně hrobů před znesvěcením a poškozením byly hřbitovy obehnány vysokou kamennou zdí s uzavřenou bránou. Toto pravidlo uzavřené brány je dodnes dodržováno, a chcete-li židovský hřbitov blíže poznat je nutno požádat o doprovod jeho správce a zachovávat určitou pietní úctu k tomuto místu.

K založení hřbitova došlo pravděpodobně počátkem 16. století. Hřbitov, který byl několikrát rozšířen, obtéká říčka Šlapanka. Původně kamenná zeď byla několikrát prodloužena a opravována (napoledy v 90. letech minulého století). V severovýchodní části došlo ke zřícení zdiva následkem podmáčení a půdní eroze. U vchodu ve vnitřní části hřbitova stála do 70. let 20. století márnice. Nový vchod dalo postavit v roce 1995 město Polná, kovanou mříž zhotovil umělecký kovář Erwin Habermann z Jihlavy.  – Brána je sice zavřená, ale na hřbitov se dá vejít překonáním zborcené zdi.

V prostoru pohřebiště se nachází ve 32 nepravidelných řadách přibližně 900 barokních, klasicistních i novodobých náhrobků, z nichž mnohé mají historickou i uměleckou hodnotu.

Novodobé pomníky jsou rozmístěny v jižní části hřbitova, na snímku vidíte “boj” náhrobků se svažitým terénem, podmáčením a erozí.

Od poloviny 19. století se i židovské náhrobky chlubí tím, že nebožtík byl majitel nemovitostí, bohatý řezník, právník a továrník. Nápisy již nejsou jen v jidiš, ale i němčině a češtině. Ty které jsou v epitafu cudnejší, dávají najevo patřičnou movitost rodiny zesnulého zase skutečně tunami kvalitního kamene a samozřejmě jakmile Židé někdy po roce 1852 definitivně opouštějí ghetto, začínají také pokukovat po tom, co se „nosí“ u sousedů, a i na židovské nekropole se nám dostávají s výjimkou kříže snad všechny funerální manýry té doby (veršíky, holubičky, srdce probodená atd. atp.). (zdroj chewra.com).

Naopak v severní části se nacházejí spíše historicky nejstarší náhrobky s hebrejskými nápisy.  Většina ze starých náhrobků je zdobena barokními ornamenty bez výpovědní symboliky, mnohdy u židovských náhrobků = macejv ( jeden náhrobek = maceva) obvyklé.

Koruna macevy (náhrobní stéla) – konvička na umývání rukou s mísou, symbol levitů – chrámových služebníků, potomků jednotlivých starožidovských rodů.

Stéla v podobě desek desatera

Zdejší kuriozity: Nenápadný kámen střední velikosti stojící při hřbitovní zdi nese německý nápis “Rosalia Müller gebor. Hüttler” a je již několik desetiletí námětem mnoha diskusí, článků, pátrání a úvah. Pověst o tom, že je v Polné pochována židovská žena, která by mohla být i babičkou Adolfa Hitlera je hodně stará. Místní domorodci pamatují, jak na hřbitov ještě za války jezdili důstojníci SS a pátrali po náhrobku, aby ho odstranili. Náhrobní kámen však lidé předvídavě položili a zakryli vrstvou hlíny i listí. Po válce byl pak vrácen na své původní místo a stojí tu dodnes.

Rozmanitost tvarů stél.

Historické židovské náhrobky jsou nápadné používanými symboly a výzdobou. V Polné převládá dekorativní výzdoba (zjednodušené rostlinné motivy, zdrobněliny architektonických článků a jiné ozdobné prvky). Jejich podoba se od středověku vyvíjela spolu s uměleckými slohy,  výskyt a charakter však souvisí i s krajovými a místními zvyklostmi, s tradicí jednotlivých kameníků, s tvrdostí a zrnitostí použitého kamene.

Prosté stély i nesymetrická “křídlatá maceva”

Více fotek na rajčeti

 

 

 

 

 

 Posted by at 20.33

  4 Responses to “Židovský hřbitov v Polné”

  1. Že na židovském hřbitově neleží babička Adolfova, už bylo prokázáno – Hüttler nebylo neobvyklé jméno… Ale povídačka je to hezká, a hlavně turisticky přitažlivá 🙂

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Web vyrobili ve Webklient.cz