Led 302016
 

Pozor – velmi nekorektní článek!

 

 

Krásný den… a tak by nebylo od věci dát si dvoudeci a vyrazit na výlet. Rozhodli jsme se operativně, žádné velké přípravy. Chotěbořskou zámeckou trasu jsme měli v záloze už od zimy, tehdy jsme kvůli tmě končili v půlce a museli přelézat zámeckou zeď. Ale dnes to dáme… I když jsme si zase přispali, už se tak brzo nestmívá…

Skuteč, Hlinsko, Žďírec nad Doubravou, Chotěboř…. Vjíždíte do Chotěboře a zaujme vás jakási průmyslová zóna na obou stranách silnice… pak jedete dál – jedna socha, druhá socha, zatím všechno v pořádku, náměstí a pak to začne! Míříte Riegrovou ulicí k zámku na konci města a přijdete si jako v kraji Balnibarbi, jehož hlavní město Laputa ( zde zámek) se odedávna vznáší ve vzduchu…

Že neznáte kraj Balnibarbi??? Připomeňte si trezorový film Případ pro začínajícího kata a uvidíte… Sjíždíte od náměstí a rázem se ocitáte na jakési neobydlené periférii s otlučenými domy, kde chcípl pes. Naproti zámku kopíruje vrcholovou vrstevnici krásný opuštěný hotel ve stylu Brusel a stranou za ním, mimo dopravní tepnu, už na konci nejen města, ale i světa, stojí benzínka…. Funguje vůbec???

Trochu bizarní atmosféra v nás vyvolává silné pocity… taková peleš lotrovská, kdy si člověk nemůže být jistý, jestli na něho zpoza rohu někdo nevybafne a nesejme ho. Genius loci tohoto místa nám později potvrdila i prazvláštní trojice provázená krávou a teletem,  která se pohybovala téměř rovnoběžně s naší trasou. Na vzdálenost minimálně 3 km převáželi nasekané dřevo na vytuněných dětských kočárcích a všichni členové této skupiny vydávali různé skřeky, bučeli a pokřikovali.  Hlavně krávy se činily, ale pozadu nezůstávali ani lidé.  Byli prostě velmi hluční. Proto jsme si jich také všimli a z velké dálky upoutali naši pozornost. Fotit jsme se je ovšem neodvážili; měla jsem pocit, že jsou schopní všeho.

Zaparkovali jsme pod hotelem a vcházíme do parku. Slunce svítí, ale  zatím ještě kouše. Jak vidíte na mapce, vlevo od zámku začíná alej končící sochou, tu jsme prošli a scházíme vlevo dolů svahem. Pokračujeme  úbočím podél rybníku Obora,  se zastávkou na malém rodinném hřbitově Dobrzenských, dále cestou proti toku Kamenného potoka až k silnici směřující od Chotěboře k Libici nad Doubravou. Zde vstupujeme do hájku Liboháj s krásnou empírovou myslivnou, dnes v  nevratném havarijním stavu, a zpět se vracíme po druhém břehu potoka. Trochu jsme se ztratili, ale jen díky tomu jsme mohli pozorovat velmi dlouhou dobu výše zmíněnou až biblicky putující trojici lidí se dvěma dobytčaty a nakonec se s nimi i neplánovaně střetnout a pohovořit. Oklikou (boční vchod do zámecké zahrady je uzavřen – pokud je dostupné náhradní řešení, zásadně nepřelézáme) přes město postupujeme Riegrovou ulicí až k vchodu k zámku, kde máme naproti zaparkováno auto.

Chotěboř zámek

Set013from__DSC8474

Zámek Chotěboř – barokní zámek italského typu z počátku 18. století. Zámek byl upravován v 19. století a po požáru roku 1927, v původním stavu se dochovala kaple Nejsvětější Trojice s bohatou štukovou výzdobou. Zámek obklopuje anglický park, dostupná je nedaleká hrobka. Vlastníkem zámku je šlechtická rodina Dobrzenských, která zde sídlila od roku 1836. Historie zámku zde

Set013from_IMG_6897

U vchodu do parku stojí sv. Jan z kamene vytesán (Nepomucký), v ruce drží krucifix, případně ještě palmu, 5 hvězd kolem hlavy zde již není

Set033from__DSC8480_panorama

Před sametovkou zde bývalo muzeum, zůstalo i po sametovce. Muzejní sbírky jsou umístěny v barokním sále a pěti bývalých hostinských pokojích. Dokumentují historický vývoj města, bohatě zastoupena je sbírka výtvarného umění, historických zbraní a sakrálního umění. Představeny jsou významné osobností města a zařízení městského salónu z první třetiny minulého století. Součástí prohlídky je zámecká kaple Nejsvětější Trojice ze začátku 18. století, pozoruhodná bohatou štukovou výzdobou stropu a stěn. Příležitostně výstavy.

Set063from__DSC8489

Alej směřující k soše sv. Alžběty Durynské

Set073from__DSC8492

Pohled na zámek z parku

Set023from_IMG_6903

V parku se nachází bývalá zřejmě hospodářská budova na hranici rozpadu. Bližším pohledem jeví známky pokusů o rekonstrukci. Však co s ní potom??? Obdivuji v tom směru majitele zámku Nové Hrady u Proseče. Tam to žije… ale je to řehole a neustálý boj o zákazníka

Set033from_IMG_6906

Průhled průjezdem budovy

Set083from__DSC8495

V parku je plot a za plotem asi malé zahradnictví a budovy sloužící provozu zámku… Okrasou zámeckého parku jsou pávi a to mě moc těší, že jsme je zde objevili.

Set093from__DSC8498

Sv. Alžběta Durynská, pod svahem prosvítá rybník Obora

Set043from_IMG_6909

Pohled na pohorek s hrobkou Dobrzenských

Set103from__DSC8501

Alejí jdeme ke hrobce či hřbitovu Dobrzenských

Set133from__DSC8510

Jan Václav Dobrzenský (1841-1919), stojí psáno skutečný tajný rada a komoří….. dědic po prvním majiteli panství( Jan Josef… umírá v roce 1869, hrob zde nemá) známý v Chotěboři jako „excelenc pán”; Alžběta Dobrzenská (1850-1929)

Set123from__DSC8507

Jan Josef Dobrzensky (1870-1947) – dědic třetí v pořadí, syn Jana Václava (+ 1919) a vpravo Jan Maxmilián, jeho syn (1911-1996) – V roce 1991 se Jan Maxmilián ujímá pozůstalosti po svém otci, která mu byla zrestituována (tzn. to, co bylo ještě ve státních rukou). Umírá 7. 2. 1996. Jeho syn, Jan Josef (hrabě) Dobřenský z Dobřenic dědí po svém otci a je současným majitelem zámku.

Zajímavostí je,  že v roce 1938 zmocnil Jan Josef Dobrzensky (1870-1947) svého synovce Jindřicha, aby za rod podepsal manifest věrnosti české šlechty prezidentu Benešovi a druhý manifest věrnosti v roce 1939 podepsali všichni členové rodu.

Set153from__DSC8516

Ludvík Dobrzenský (1844-1898)

Set143from__DSC8513

Jaroslav Dobrzenský (1872-1914), padl v bitvě u Lvova pro svého císaře a vlast

Hřbitovy a hrobky mám ráda, a tak se jistě nebudete zlobit, přidám-li sem ještě tři snímky z loňského roku, z 8.11.2015, kdy jsme zde byli poprvé.

hrobka Dobrzenskych

Panorama vchodu na hřbitov

hrobka Dobrzenskych 3

Ústřední kříž zezadu s lavičkou

hrobka Dobrzenskych 2

Podvečerní výhled do krajiny

A jdeme dál – lesní cestou podél potoka k silnici a hájovně v Liboháji…..

Hájovna byla postavena v první polovině 19. století na zámeckém panství Dobrzenských v hájku u silnice z Chotěboře do Libice nad Doubravou. Jednalo se o ojedinělou, empírovou stavbu na půdorysu L. Nejzajímavějším architektonickým motivem, který se však zřítil, byl na osu umístěný vstupní rizalit s dórskými sloupy ukončený trojúhelníkovým štítem.  Hájovna v roce 2002 vyhořela a jde to s ní nenávratně z kopce. (viz http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail.php?IdReg=143694&Limit=25).

Zajímavostí je, že hájenka patřila Tony Hořínkovi (1911-1988), legendárnímu trampskému písničkáři se společenským dosahem. Tony složil na 150 písniček a třeba jeho Přijď jen na chvíli (Před chajdou) tak zlidověla, že ji zná snad každý… nebo znal… teď už se nezpívá.

Díky němu vyšlo v Pantonu v letech 1965 – 1988 celkem 17 sborníků trampských písní zvaných “Trampská romance” a jejich vydávání ukončilo až Tonyho smrtí. Tony měl hlavní podíl i na trampském pořadu se stejným názvem “Trampská romance”. Po premiéře v roce 1966 v pražské Lucerně s tímto pořadem absolvovoval na šedesát vystoupení po celé republice.

 V letech 1969 – 1975 se Tony jako producent Pantonu zasloužil o vydání celkem 3 LP “Trampská romance” a LP “40 let s trampskou písničkou” na nichž postupně představil klasické trampské písně. Díky jeho osobnímu nasazení se zde objevily i písně zapovězeného Boba Hurikána a Eduarda Ingriše.

Set163from__DSC8519

Hájovna ve tvaru písmene L, vpravo obytná část, vlevo hospodářská. Do jedné z “místností” již někdo uskladnil nepotřebné pytle s krmivy a hnojivy.

Set173 _DSC8522_3_4

Muselo to tu být pěkné… asi se to sem nehodí, ale jsou zde i dva rozrostlé rododendróny a pole barvínku. Chodníček okolo domu byl z dřevěných kulánků, dnes po nich není ani stopy.

Set193from__DSC8528

Zmar… pohled přes hájovnu na silnici

Set203from__DSC8531

Obytná část domu. Nikde nic, ani stopy po Tony Hořínkovi, snad jen ty vlající závěsy s opršelými pavími pery…

Set213from__DSC8534

Paví pera…a nikde nic. Ani papír, ani stůl s šuflátkem, všechno je fuč. Chalupa však stále patří Hořínkům, dívala jsem se do katastru.

Set183from__DSC8525

Také do sklípku nějací chytráci navezli odpad v pytlích

Set223from__DSC8537

Co je to za zajímavý artefakt u cesty? Zpočátku jsme mysleli že to je mastek nebo něco vytesaného do opracovaného kamene. Ale pak nám to došlo… odpověď na konci textu

Set233_DSC8540_1_2

Průhled na zlatem ozářené rákosí… už jdeme zpět a moc se nezdržujeme…

Set253from__DSC8546

Poprvé vidím jmelí na smrku…

Set263from__DSC8549

Jdeme, věříme si a najednou jsme se ztratili… už dávno jsme měli míjet zleva rybník Obora a nic. Ovšem na obzoru se zjevila ta podivná hlučná skupina tří osob, každý tlačí vozík narvaný dřevem, a vedle nich kráva s teletem… co to safra znamená…

Raději se noříme do lesa a hle, vidíme zborcené zdi staré obory. Obdivujeme práci prostých lidí neznalých betonu a žasneme nad představou kolik času na té práci museli strávit. Plus doprava kamení…

Set273from__DSC8552

Bingo!!! Ještě jsme nad rybníkem a zleva vyjíždí na cestu u čističky ta svatá trojice, ale bez dobytčat. Rychle je fotíme a spěcháme za nimi. Chci navázat kontakt. Podařilo se. Hoši tmavé pleti došli na křižovatku a dali pauzu na cigáro.

Vytuněné dětské kočárky měly co dělat aby tu kupu klacků uvezly a hoši funěli jak po pochodu Praha-Prčice. Nejdříve jsme se jim představili, že jsme jako staří známí, pak jsem se zeptala kde mají tu krávu s teletem… Tak ta jim nepatřila, jen s nimi nějakou dobu kráčela po druhé straně ohrady a pak se jejich cesty rozešly…

Set283from__DSC8555

Procházíme intuitivně chotěbořským labyrintem v podzámčí, až jsme se dostali na tu naši ulici – Riegrovu, kterou jsme si přejmenovali na Balnibarbskou… a tohle je jeden z jejích domů. Krásný secesní, ale zanedbaný…. obchod z obou stran, ale jestlipak sem někdo zabloudí… výlohy se nám zdají tak zaprášené a mnoho let stejné…

Set293from__DSC8558

Ale secesní ornament drží!

Set313from__DSC8564

Mám strašnou chuť na obyčejný kafe z kelímku, jdeme k té pumpě na konci světa. Zdali funguje a zdali dostaneme kafe z automatu?? To napravo je čekárna na naftu nebo co…..

Pumpa je v provozu. Jeden stojan a malý krámek. Příjemná dáma a rozbitý automat na kafe… A prý je tam tak dobré kafe! Snad kdybychom prý se stavili zítra…..

Set303from__DSC8561

Nalevo od pumpy vykukuje z jakési haly nápis HM TRŽNICE. Tam rozhodně nepůjdeme, vypadá to hodně podezřele, a to je den….

Ještě se jdeme podívat na opuštěný hotel, kterého je nám moc líto. Ale ten naštěstí nedopadl jako hájovna v Liboháji. Stojí a zdá se, že mu nic nechybí, jen nám hezky zestárl… mrkněte se:

https://www.google.cz/maps/@49.7255386,15.6724649,3a,90y,293.7h,90.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1szgc9gp4Q1HqxjpQzvc0mig!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

Čeká na nás ale překvapení! Pronajala si ho chotěbořská agentura Festival fantazie na své akce a kdo chce, může si tam také uspořádat nějaký ples nebo festival nebo cokoli jinéh, samozřejmě slušného, žáno. Nebudu tu zveřejňovat odkaz, stačí tato indicie… to kdyby náhodou…

A to je konec naší výpravy. To mi to zase dalo… Příště snad o jídle… a Barcelona – 4. den – už jsme tam konečně dorazili….

Odpověď na hádanku z obrázku:

Řešení je velmi prozaické. Jedná se o ztvrdlý pytel cementu. Pytel v poločasu rozpadu. Z přírody byl vytěžen a do přírody se vrátil. Co jsme považovali za opracování byly vrásky po zmačkání  v rohu pytle. Obal odešel jako první… možná je to takový bezděčný LANDART.… kdoví???

  5 Responses to “Výlet do Chotěboře – zámek a okolí”

  1. Jéje, to si dočtu později!

  2. Ahoj Zuzi:-))
    Krásný výlet:-)) Tuhle trasu znám velice dobře. Pamatuji Liboháj ještě v plné kráse. Vzadu na dvoře držely přesah střechy krásné kulatobaňaté dřevěné sloupy s patkami. Sloupy po požáru velmi rychle zmizely. Jsem rád a je to pro mě nová věc, že jsi zjistila, komu Liboháj patřil a kdo tam jezdil.
    Jen taková vychytávka. V prostoru Liboháje stávala prý hospoda, kam se chodilo z Chotěboře na výlety. Stávala kousek o hájovny Liboháje směrem na Chotěboř po levé straně. Dodnes se tam nechá najít vlez do sklepa. Kdysi jsem do toho sklepa i vlezl. Mějte se krásně!! Těším se na další vaše výlety. lada:-))

  3. Velice zajímaví text sice v něm je spousta nesrovnalostí s realitou ale i tak velice zajímavý. Bydlím v Chotěboři a chtěl bych se zeptat kde se nachází ta “Hájovna” všechna místa které zde jsou znám až na tuto “hájovnu” předem děkuji za odpověd 😀

    • Hájovna je u silnice mezi Chotěboří a Libicí nad Doubravou. Od Chotěboře vlevo cesty u Libohájského rybníku…díky za návštěvu a ocenění 🙂

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient