Led 132015
 

Průvodce

foto_rokle1Místo, odkud vyjdeme na dnešní výlet, se nazývá Dolany. Je to malá osada na řece Novohradce mezi Luží a Novými Hrady. Autem nebo na kole se sem dostaneme dvěma způsoby. Buď od Polanky po červené turistické značce kolem bývalé myslivny na Haberkách; v Dolanech přejedeme řeku a u křížku zaparkujeme, nebo zamíříme přes Luži na Bílý Kůň a dále směr Nové Hrady – u hřbitůvku a odbočky doleva na Leštinu uvidíme prašnou neoznačenou odbočku doprava. Tou sjedeme dolů, do Dolan. Pozor, ve spodní části pod kopcem zatočíme doprava (doleva míří cesta k Polance) a opět přes most ke křížku.

Zde pokračujeme již pěšky, přímo, jak jsme vlastně přijeli, kolmo na tok Novohradky. Zanedlouho uvidíme vpravo od nás potůček, který nás bude provázet celou cestu, někdy, v obdobích sucha, však úplně zaniká.

Brzy se ocitneme se v lesní tišině a když uvidíme vpravo krmelec, můžeme již zamířit k rokli. Povede nás prošlapaná stezička, kterou stále sledujeme, až nás zavede do nitra rokle, všeobecně zvané Pivnice. Cestou se stává zprvu nenápadná přírodní scenérie divočejší a skalní útvary, které nás provázejí, bizarnější a vyšší. Asi po dvaceti minutách volné chůze přijdeme k místu, kde se skalní průrva větví dvěma směry. Obě rokle míří ke Zderazi. Zde můžeme chvíli pokračovat doprava a obdivovat pískovcové útvary. Cesta se stává posléze užší, a my se můžeme vrátit. Ještě si povšimněte, že u úpatí stěny této větve rokle se černá malý otvor asi třicet metrů dlouhé, převážně však nízké Pivnické jeskyně.

foto_rokle2Mnohem divočejší je rokle levá, která směřuje přímo ke Zderazi. Skalním tunelem vstoupíme do prostoru obklopeného ze všech stran vysokými skalními stěnami a pohledem dozadu zaregistrujeme železný žebřík, naznačující nám, kudy dále. Průchod touto soutěskou je velmi romantický, dobrodružný a v některých partiích i obtížný (rokle je velmi úzká, místy se zužuje na hranici prostupnosti, a musíme také přemáhat terénní stupy). Chcete-li, můžete se pokusit jít dál, ale návrat bude stejným směrem.

Jak jsem již naznačila, cesta zpět je shodná s cestou tam. Vrátíme se ke křížku a odjedeme v pořádku buď k Polance nebo nahoru ke hřbitůvku a dále domů.

Druhá možnost poznání této přírodní památky, na kterou budete upozorněni tabulí ochránců přírody, je směrem od Zderaze. Půjdete-li touto cestou, můžete prozkoumat obě úzké soutěsky. Nejdříve tu divočejší a poté tu “chudší”.

Situaci vám volně načrtnu, máte-li zelenou mapu Vysokomýtsko a Skutečsko č. 47, sledujte se mnou. Ve Zderazi, v místě, kde silnice již pomalu začíná opouštět vesnici a chystá se klesat lesem k Polance, u mohutné lípy vlevo, vidíme také odbočku k místnímu JZD. Zamíříme k němu, první zabočení je doleva a pokračujeme podél dílen po naší levé ruce po polní cestě stále dozadu k lesu. Na obzoru vidíme před sebou dva lesní jazyky. To jsou pruhy lesa, které lemují obě větve Pivnické rokle. My tedy nyní míříme k tomu pravému. Dojedeme k lesu, zaparkujeme a půjdeme chvilku podél lesa doleva. Zde narazíme na lesní cestu a vlevo již vidíme spadat terén do rokle. Neváháme a hned sestoupíme, později to už nebude možné. Přeji vám hezkou procházku. Poslední železný žebřík, skalní tunel a šup do druhé, nyní pravé, větve. Postupujeme dále, není to už tak divoké, ale potěší to.

Když se terén začne trochu narovnávat a pískovec ustoupí – toto místo si určíte sami – vystoupáte lesem doleva a terénním zlomem přes druhou větev Pivnické rokle proniknete do místa, kde jste do lesa vstupovali. Cestu zpět přes pole a dál do Skutče znáte.

TIP: Cestu vám doporučuji podniknout v sušším období, zvláště budete-li volit dobrodružnou variantu prostupu roklí. Zvláště u dětí existuje možnost nevítaného znečištění oděvu.

 Posted by at 14.15

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient