Led 142015
 

Průvodce

Tento výlet je kombinovaný auto+chůze (pokud vám ovšem nevadí členitý terén, můžete tentokrát vyrazit na kole již ze Skutče – celá trasa je sjízdná na terénním kole).

Dopravíme se tedy do vísky Doly – směr Zbožnov, zde doprava, z obou stran nás míjí les Borek, na křižovatce pod kopcem doleva, na následné vidlici silnic doleva a okolo bývalého oblíbeného zájezdního hostince U Anduly (první osamělé stavení vlevo) sjíždíme dolů do Dolů. Přejedeme mostek přes řeku Krounku, na křižovatce „téčko“ doleva a poblíž dalšího rozcestí (doleva Luže, doprava Bílý Kůň) zaparkujeme v místní části Doly. Vpravo mezi domky nám jistě neunikne odbočka mířící do Rabouně. Je zde umístěn i jakýsi přízemní ukazatel s nápisem Rabouň a symbolem jin a jang.

Do Rabouně a dál již půjdeme pěšky. Nejdříve vystoupáme po místní silničce do osady Rabouň (připomínána již roku 1392) ležící na ostrohu nad levým břehem Novohradky, pak sestoupíme po travnaté cestě s vyjetými kolejemi do údolí Novohradky, do Rvasic. Tento první úsek našeho dnešního výletu byl ještě donedávna vyznačen červenou turistickou značkou. Nám ale chybějící značení vůbec nemusí vadit, protože nebudeme zbytečně nikam odbočovat a budeme se stále držet hlavní cesty. Upozorním vás pouze na několik zajímavostí, které cestou potkáte.

První usedlost v Rabouni po vaší levé ruce patří duchovnímu společenství vyznávajícímu východní filozofii (proto dole na ukazateli onen symbolický znak). V komunitách tohoto typu je obvyklé uvítat každého návštěvníka, proto, chcete-li poznat blíže obyvatele usedlosti a jejich názory, máte možnost využít této příležitosti.

Žižkovy šance

foto_lesVaší další zastávkou může být křížek pod lipami v přirozeném centru osady a konečně – pozoruhodné místo nazývané lidově Žižkovy šance. Najdete je za posledním domkem Rabouně, tam, kde vpravo od cesty končí definitivně lesík a začíná pole. V lesíku, podél jeho okraje, se táhne val s lícovanou zdí a hlubokým příkopem. Podle tradice se jedná o zbytek opevnění, které si snad zřídili lidé z okolí ke své obraně v husitských válkách. Charakter zdiva i terasy v terénu kolem vsi však připomínají opevnění keltských oppid (citát z literatury). Chcete-li ale opravdu vidět kamennou zeď z opuky, musíte jít po valu asi 200 metrů, až narazíte na její obnaženou část. Zub času již na této památce také zapracoval a zeď je ukryta pod nánosy zeminy a kořeny náletových dřevin. Pokud je mi známo, nebyl v této lokalitě prováděn žádný oficiální archeologický výzkum, takže jen literárně zpracované pověsti, vážící se k Rabouni, nám napovídají, proč se jí říkalo Rabouň nedobytná.

Vrátíme se zpět na cestu a klesáme spolu s ní malebnou kulturní krajinou do údolí Novohradky, do Rvasic. Nejdříve se před námi objeví objekt rekreačního střediska, u něhož zatočíme po cestě doleva a podél Hlubočického potoka sejdeme až k mostu přes Novohradku.

Zde, poblíž soutoku Novohradky a již zmíněného Hlubočického potoka se nalézá rašelinná louka bohatá výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Paletínská kaple

kaplickaZa mostkem začíná druhá část našeho výletu. Půjdeme po nově, červeně, značené turistické stezce do Bílého Koně a pak dál zalesněnou strání až k Paletínské kapli u Luže. Jsme tedy za mostkem a směřujeme doleva. Projdeme obcí Bílý Kůň po silnici směrem na Luži a za posledním domkem vlevo značka zatáčí doleva. Nejprve jdeme po okraji lesa a po krátké chvíli se do něho vnoříme.

Budeme procházet po vrstevnici zalesněnou údolní strání nazývající se V Paletíně a táhnoucí se od Bílého Koně až k Luži. Tato lesní partie je velmi působivá zvláště v melancholickém podzimním čase. Závěje bukového listí a opuštěné rozpadající se lavičky nám možná navodí i trochu melancholickou náladu, která se k tomuto ročnímu období docela hodí.

V místě, kde značená stezka mění směr, směřuje doprava k okraji lesa a vlastně se napojuje na cestu jdoucí podél hlubokého zářezu ve stráni a pokračující poté širokým obloukem doleva, – zpozorníme: touto neznačenou vozovou cestou totiž půjdeme zpět. Nyní ale ještě stále sledujeme červenou značku, která nás zavede k okraji lesa a dále podél něho doleva až k útulnému místečku, kde stojí Paletínská kaple. Tato barokní osmiboká kaple Čtrnácti pomocníků byla vysvěcena roku 1724 a byla původně obklopena poustevnami. Vystavět jí dal roku 1720 Jan Koc (psáno i Kotz), superior jezuitské rezidence na Chlumku, plně tak slib, jímž se zavázal za zuřící morové epidemie v Luži. Mor vypukl v Luži 14. září 1715 a byl sem zanesen z Vysokého Mýta. Luže byla čtyři měsíce neprodyšně střežena vojskem, aby nikdo nevycházel a nevcházel. Tolik ze zajímavostí spojených s historií Paletínské kaple. Možná vám teď jen tak probleskla v hlavě otázka, co to vlastně znamená V Paletíně a Paletínská? Také to nevím, i když, … možná jedno vysvětlení pro vás mám. O této kapli se zmiňuje několik historických vlastivědných knížek, ale pouze v jedné se píše o Palestinské kapli…

foto_houbaNastává čas návratu, čeká nás poslední etapa cesty. Vrátíme se zpět k místu, kde červená značka vchází do lesa a jdeme rovně, jak jsme si již výše vysvětlili (červená zabočuje z této cesty doleva, tudy jsme sem přišli). Tato vozová cesta, dříve také turisticky značená, klesá pozvolna lesnatým svahem k vísce Doly. Někde pod námi, na louce pod lesem, se stéká řeka Novohradka s Krounkou a pokračuje dále pod místním názvem Olšinka. Sešli jsme úplně dolů a dostali jsme se k silnici směřující z Bílého Koně do Dolů. Dáme se doprava a po malé chvilince jsme na místě, odkud jsme asi tak před dvěmi hodinami vyšli na 17. výlety s překvapením.

Tento výlet je velmi osvěžující, a nebudete se nudit, protože se budete pohybovat v nejrůznějších prostředích. Půjdete do kopce, z kopce, po rovině a očekávají vás i ta překvapení. Doporučuji ho proto vaší pozornosti.

 Posted by at 13.56

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient