Led 132015
 

Průvodce

lom-obecV dnešním pokračování Výletů vás pozvu na nenáročnou procházku do – co se týká rozsahu – malé oblasti, ale jinak velice různorodého, členitého a milého kousku krajiny, pro Skutečsko typické – do oblasti zatopených lomů. V místech, kam půjdeme, vás na každém kroku čeká překvapení v podobě střídajících se přírodních scenérií, výhledů, průhledů a rozmanitých zákoutí.

Zatopené lomy, v mapě bezejmenné, mají svá pomístní jména (tzv. pomístní jméno je jméno neobydleného místa), prozrazující nám na první pohled kdo byl nebo je jejich majitelem.

V doplňujícím zjednodušeném plánku vám nabízím vycházkovou trasu, která podchycuje nejzajímavější místa tohoto výseku krajiny – zatopené lomy, ale nespěcháte-li, projděte si všechny cesty a cestičky, i ty, které zdánlivě nevedou na žádné atraktivní místo. Pro milovníka jemných krás přírody je tu opravdu příhodné prostředí, i když, pravda, někdy rušené všudypřítomnými odpadky.

Vaší pozornosti také doporučuji povšimnout si bylinného porostu. V tomto ročním období jsou zde k vidění například „slzičky panny Marie“- hvozdík kropenatý a pavinec obecný, nenápadná vyšší modře kvetoucí květina, kterou jsem doposud nikde jinde v okolí Skutče nespatřila.

Dnešní výlet je připraven pro vyznavače pěší turistiky, protože nám jde o to, vychutnat si beze spěchu přírodní krásy.

Výchozí místo naší vycházky najdeme u silnice za posledním lomem vísky Prosetín směrem na Dřeveš, Ležáky, na silničním odpočívadle vlevo (ještě před odbočkou na Mokrýšov).

Nyní budeme postupovat za pomoci plánku. Uprostřed odpočívadla vlevo nás cesta vybízí k další chůzi. Asi po 100 metrech mineme zarostlou odbočku doleva a po chvíli nás již cesta přivádí k prvnímu zatopenému lůmku – „Doubek“. Podíváme se a pokračujeme úplně nenápadnou cestičkou doprava . Otevře se nám pohled na louku, kterou přejdeme směrem k lesu. Zde narazíme na stezku kopírující kraj lesa. Doprava míří k Mokrýšovu, my zamíříme doleva a stále tuto stezku sledujeme. Po nedlouhé chvíli, na lesní světlině, uvidíme lesní křižovatku, ale my se stále držíme přímého směru. Za minutku nebo snad dvě už bychom ale měli býti odměněni lomem dalším – „Obec“, vlevo od cesty. Držíte-li se pokynů, po pravé straně by vám neměl ujít opravdu impozantní smrk stařešina.

Před sebou vidíte jakousi vidlici cest. Cesta vlevo vede do březového hájku, my zatočíme doprava a poté doleva. Po pravé straně výhled do kraje, po levé porost a než bychom se nadáli, znovu je tu další zatopený lom – „Družstevní“, dnes již třetí v pořadí.

Pokračujeme dále, volně obcházíme tento lom a sledujeme pravý okraj cesty. Zde nás po chvíli úzká vyšlapaná stezička navede na skalní vyhlídku s romantickým pohledem na ostrůvek zatopeného lomu, který si ale necháme na závěr. Teď se jenom rozhlédneme a vrátíme se zpět na naši cestu. Již jsme došli na její konec, ústí na pěšinu, pokračujeme doprava a brzy nás oplocení vlevo upozorní na náš čtvrtý zatopený lom – „Zachův“. Zde buďte při jeho pozorování velmi obezřetní, jsou zde nebezpečné strmé srázy.

lom-kreminaA již se blížíme ke konci první půle našeho výletu. Před námi je  prašná komunikace, zatočíme na její pravou stranu a po malé chvilce zabočíme opět doprava, vidíme obrovský bagr, který měl ještě před měsícem nebezpečně zdvižené rameno opřené o jakési roury vedoucí nad cestou. Nyní již není nebezpečný, protože rameno spadlo a bagr vypadá jako v posledním tažení. Ale abychom nezapomněli – jsme u lomu s ostrůvkem – „Kremina“, který jsme pozorovali ze skalní vyhlídky. Zde zřejmě chvíli pobudeme a možná si i zaplaveme až k ostrůvku a radostně zamáváme kamarádům, kteří zůstali na břehu.

Cesta zpět vede zpočátku shodnou trasou. Mineme nebezpečný lom – nyní po naší pravé ruce, a také mineme dvě odbočka doleva – tou první jsme šli sem, druhá vede od – v pořadí druhého – lomu březovým hájkem. Zde jsme již byli, proto zamíříme loučkou mezi dvěma pásy lesa doprava. Opět jdeme, po pravé straně máme ten známý srázný lom. Po 3-5 minutách spatříme odbočku doleva (vede k lesní světlině zmíněné v části cesty mezi prvním a druhým lomem), ale my se držíme stále naší cesty. Zanedlouho uvidíme vpravo jakousi okružní dráhu, opodál vlevo od cesty již probleskuje bývalá účelová lomová stavba, a to znamená, že jsme poblíž dalšího zatopeného lomu, lom „Holcův“. Vyberte si napravo nějakou pěknou vyhlídku, ale nesestupujte. Cesta zatáčí k silnici, podejdeme závoru a po několika desítkách metrů vlevo jsme již u našeho odpočívadla.

lom-holcuvDoba trvání výletu je velmi individuální, jedna až dvě hodiny, budou-li s námi děti, je vhodné zvolit v určitých partiích cesty velmi zostřený dohled.

TIP: Poblíž této lokality, za obcí Mokrýšov, můžete navštívit ještě další dva zatopené lomy – „Psota“. Pokračujte dále po silnici, zatočte doleva do Mokrýšova a polní cesta vás zavede k odbočce doprava vedoucí k osamělému stavení u lesního ostrůvku uprostřed polí. Zde také snadno naleznete dva zmíněné lomy. Tato cesta není příliš vhodná pro příjezd autem. Pokud budete z jakýchkoli důvodů na této jízdní variantě trvat, je vhodnější zvolit příjezd z druhé strany. V Mrákotíně se zeptejte na místní odbočku směr Holetín a při nejbližší příležitosti poté zatočte doprava. Ostrůvek lesa vás upoutá již zdáli.

 Posted by at 13.26

  One Response to “Romantický přírodní park se zatopenými lomy u Prosetína”

  1. […] vycházka má svůj předobraz v této: http://rozvedena.blokuje.cz/romanticky-prirodni-park-se-zatopenymi-lomy-u-prosetina,  ale dnes už je vše jinak… Lokalita sice  stejná, ale romantika zatopených lomů […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient