Dub 262019
 

4. den / 28. 4. 2018

 

 

Záznam z cestovního deníčku 4. dne:

Pokračovali jsme po slušné asfaltce cca 1,5 km do již neexistující vesnice Regietow Wyzny. V mapě jsme měli zaevidován hřbitov, který po ní zbyl. Až sloupek se směrovkou nás upozornil, že vojenský hřbitov je na jiném místě. Našli jsme ho pomocí značek a mapky v knize Matúše Dully. Cesta stoupala po okraji lesa podél potůčku tekoucím z hory v hluboké rýze, s krásnými výhledy na protilehlé zalesněné kopce se všemi odstíny zeleni. Byli jsme stejně jako na Rotundě překvapeni, že hřbitov byl kompletně rekonstruován. Situován je v prudkém svahu podélně po spádnici. Převýšení od silnice, kde jsme parkovali, bylo 150 m. Po prohlídce jsme zkusili pokračovat dál po cestě z Kwiatoň do Blechnarky a Wysowy. Pár set metrů byla ještě asfaltka, která přešla v úzkou kamenitou cestu. K uvedenému cíli nám zbývalo 8 km. Projeli jsme brodem (životní zážitek), ale ani to nám nebylo nic platné. Silnice označená jako cyklostezka byla nesjízdná. Vrátili jsme se do Uscie Gorlickie a objeli zalesněný kopec na Wysowa – Zdroj ke hřbitovu Wysowa 50.

reg 48

Jenom popojedeme a kdybych nebyla bdělá, měli bychom problém. Zaměřili jsme v navigaci místo vojenského hřbitova civilní. Naštěstí jsem zaznamenala u cesty známý terčík na tyči!

Set273from_IMG_5151

Jdeme vzhůru, pozvolným svahem Jaworzynky, podél potoka k lesu. Na horním okraji louky objevujeme v pobřežní  vegetaci zašitou známou černobílou značku. Uhýbáme doleva a širší lesní cestou pokračujeme k místu, odkud poprvé zahlédneme přes stromy náš cíl – Regetów Wyżny  [48.].

Set533from__DSC4842_panorama

Připraveni na vše, ale spíš na to horší, žasneme! Znovu se v duchu vracím do těch míst, do té chvíle, a vybavuji si  pocit absolutního štěstí bez výhrad, který jsem tenkrát prožívala Jsem ráda, že jsem schopna se po těch letech bídného pozemského života radovat jak malé děcko. Teď a zde nic jiného neexistuje, jen ten hřbitov a já.

Set553from__DSC4848_panorama

Pohled směřuje od hřbitovní brány svahem nahoru, ke hřbitovní dominantě – lidovému oltáři v přírodě, který má svou krásu ve vlídné pozvolné horizontální lilii a je zapracován do kamenné hřbitovní zdi. Imituje kapličku, má pouze přední stěnu. V této této části je hřbitovní plot kamenný. Dvě delší strany obdélníkové dispozice hřbitova se vstupní částí lemuje klasický plaňkový plot, který drží 12 kamenných sloupků s šindelovou stříškou a dřevěným křížkem (dtto Wirchne a Konieczna Beskidek). Tyto sloupky – spolu s kamennou bránou dotvářejí charakter a atmosféru hřbitova.

img108

plan48_duze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půdorys hřbitova převzat z knihy-průvodce Matúše Dully, vpravo původní nákres z krakowského archivu (zdroj  http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=31&ido=195)

Všimněte si drobných odlišností od skutečnosti (počet kamenných sloupků), ale jinak na běžný pohled vše sedí. Prováděcí, technický plán je prost podrobností.

Rozloha hřbitova činí 418 m², ve 4 masových a 7 individuálních hrobech bylo pohřbeno 210 vojáků:  136 ruských (nikoho neznáme jménem) a 74 rakousko-uherských (identifikováno 35 vojáků)

48_regetow_projektzmurem

Grafická předloha hřbitova (zdroj http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/

2cw48_duze

Autor webu Mirosław Łopata upozorňuje na kamennou zeď obepínající hřbitov (viz předchozí kresba Adolfa Kašpara?), ve skutečnosti bylo od ní na třech stranách upuštěno. (foto z léta roku 1918 převzato z webu http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=31&ido=195). Pro zajímavost uvádím i fotku předchozího pohřebiště.

1cw48_duze

Fotografie z léta roku 1916 převzata z webu http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=31&ido=195. Místo pohřebiště je shodné s místem zbudování hřbitova Regetów Wyżny  [48.]. A jako u jiných hřbitovů i zde je důkaz, že karpatské svahy nebyly v době Velké války zalesněné tak masivně jako dnes.

Já vím, mohla bych sem vysadit pouze fotky hřbitovů spatřených a nechat vás kochat se jejich krásou ať už skutečnou nebo časem trochu vyvanulou, ale stále působivou svým umístěním v krajině a osobností geniálního Dušana Jurkoviče, jehož unikátní koncept karpatských hřbitovů se stal prostředníkem mezi mrtvými vojáky a dalšími generacemi nás živých. Ale mně to nedá a hledám i další informace a souvislosti. Ne tak systematicky a do hloubky jako Matúš Dulla nebo Miroslaw Lopata, ale nechci zůstat jen u těch fotek…
img108 - kopie

Také u tohoto hřbitova, který nalezl v roce 1999 Matúš Dulla v troskách a oznámkoval ho čtyřkou (strupnice jako ve škole), se rozsáhlá rekonstrukce (2004-2014) povedla a je zcela v souladu s původním vzhledem.

Set303from_IMG_5164 - kopie

Vstupní branka je variací branky Jurkovičovy vily v Brně 

Set693from__DSC4890p

Vstupní brána a dva kamenné sloupky

Set523from__DSC4839

Nová informační tabule nás potěšila. Informace o hřbitově doplňuje mapa dokumentující bojiště koncem měsíce března roku 1915.

Hřbitov byl vybudován v letech 1916 až 1918 podle projektu známého slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Je v něm pohřbeno 74 vojáků rakousko-uherské armády a 136 vojáků ruské armády. Jen 35 jich bylo identifikováno. Z nich 31 bylo z Tyrolského 3. střeleckého pluku a 4 z Štýrského 87. pěšího pluku.

 Tito vojáci padli 27. a 28. března 1915 a také  3. – 5. dubna 1915. Boje probíhaly v těžkých zimních podmínkách ve sněhové pokrývce dosahující 1 metru. V nich 3. střelecký pluk útočil ze směru od vsi Hańczowa přes hory Skałka (821 m.n.m.) a Kozie Żebro (853 m.n.m.) na 49. pěší divizi Ruské armády bránící se na hoře Jaworzynka. Mnoho jeho vojáků zahynulo na horských hřebenech nad Regietowem v kulometné a dělostřelecké palbě ruské armády. Uvedený 87. pěší pluk bojoval na jižní části fronty v prostoru Jaworzynky.

Závažně poškozený hřbitov byl přebudován podle původních plánů v letech 2004 až 2014. K tomu byly využity i finanční zdroje rakouského Černého kříže.

Vlast nezapomněla na své padlé syny!

Rakouský Černý kříž

Set623from__DSC4869pu kopie

Centrální památník s poselstvím na dvou deskách v němčině , pod nimi kamenné lavičky.

Oslavujte boha – ze stavebních kamenů našich životů, z nichž každý je tak nicotný // vybudoval vlasti pomník vítězství a slávy.

Set683from__DSC4887 - kopie

Neobvyklá kombinace kamene a dřeva v lidovém duchu se špetkou secese. Na rozdíl od náhrobních křížů zde chybí motiv ruského patriarchálního kříže.

IMG_5159

Kamenná lavička pro poutníka, nad ní kamenná deska s vyrytým poselstvím

Set613from__DSC4866

Dva kříže, dva masové hroby. Kříž latinský a patriarchální. Kříže jsou dřevěné, zdobné, ctí původní provedení.

Set593from__DSC4860_panorama

 Vlevo je pochováno 79 neznámých ruských vojáků, vpravo vojáci rakousko -uherští.

Set653from__DSC4878p

Pohled zpoza masových hrobů směrem ke vchodu, ve třetím masovém hrobě – níže proti vchodové bráně – leží 57 neznámých ruských vojáků.

Set583from__DSC4857

Čtvrtý hromadný hrob je druhý zleva. Jsou tam pochování dva rakousko-uherští vojáci známí svým jménem.

Set573from__DSC4854

Čtyři individuální hroby vlevo od vchodu

Set283from_IMG_5156

Výhled do krajiny zakrývají vzrostlé stromy

IMG_5160

Detail kamenných sloupků s trojitou šindelovou stříškou

Set493from__DSC4830p

Panorama protějších karpatských svahů

Set313from_IMG_5167

Cesta zpět. V údolí u cesty nový betonový sloupek a naše autíčko.

Set323from_IMG_5170

 Protější svah hýří všemi barvami jarní zeleně. Prostě krása.

Jsme dole a rozhodujeme se vyzkoušet kratší cestu za posledními dvěma hřbitovy v této lokalitě – Wysowa a Blechnarka. Neprošli jsme, přestože jsme riskli se staženým zadkem projet brodem, a tak se pokorně vracíme a bereme to oklikou. Tentokrát nás cyklostezka zklamala!

Fotky na rajčeti:   https://zuzizuzi.rajce.idnes.cz/Regetow_Wyzny_48._-_Jurkovicovy_hrbitovy_v_zapadni_Halici

a nezkomprimované fotky si můžete vychutnat zde:  https://www.zonerama.com/521125003/Album/5366680

Prameny:

Matúš Dulla:  Vojenské cintoríny v západnej Haliči: Dušan Jurkovič 1916/1917 (ISBN 80-88675-80-4)

http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/

http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=31&ido=195

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_48_–_Regetów_Wyżny

http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/malopolskie/regetow_wyzny – fotky z opravy hřbitova!!!!!!!

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient