Led 142015
 

Průvodce

Zvu vás na procházku k lesnímu rybníku v lese Hesiny, který má i stejný název – Hesiny. Není zde dlouho a skoro nikdo o něm neví. Snad jen houbaři, kteří sem zabloudí… Vybudován byl na místě původního rybníka, o němž je jisté jen to, že v roce 1918 již neexistoval. Důkazem tohoto tvrzení byl ještě před několika lety malý pomníček s připomínkou smrti hajného pytláckou střelou (datován rokem 1918). Nacházel se totiž právě na dně původního rybníka, po letech již zarostlého náletovými dřevinami. Nyní je tento malý památníček, vypadající spíše jako větší patník, přemístěn na okraj nové vodní plochy. Je dobře, že nebyl zatopen a připomíná nám tak dál svým textem dávno zapomenutou událost: Zde padl Josef Menc 24. 11. 1918

25-male-vychazky-hesiny

Lesní rybník Hesiny jsem „objevila“ jen zcela náhodou, když jsem na tato místa zašla v říjnu roku 2000 vyfotografovat kámen se smrtí hajného. Do poslední chvíle jsem netušila, že zde nějaký rybník je. Lesní prostředí bylo sice trochu jiné, ale nikde ani stopy po těžkých mechanismech, obvykle tyto větší stavby provázejících. Rybníček vypadal ve svém prostředí zcela přirozeně, jako kdyby spadl z nebe, nebo jako by zde byl odjakživa. Bylo to tehdy pro mne opravdu příjemné překvapení a udivilo mne, že si dokonce někdo dal tu práci a přenesl zmíněný pomníček ze dna bývalého rybníka na jeho nynější břeh.

Rybníček jsem znovu navštívila 1. srpna letošního roku. Zasvěcenými průvodci mi byli pan Jan Mencák, správce LS Choceň (Lesy České republiky, Lesní správa Choceň) a ing. Jaroslav Milián, revírník této oblasti (revír Proseč). Znovu jsem musela konstatovat, že nový rybníček zde opravdu „sedí“ a zcela přirozeně vrůstá do původního prostředí. Tento proces se bude ovšem dále vyvíjet nezávisle na člověku a spolu s ním se bude zvyšovat i biodiverzita prostředí, tj. rozmanitost a různorodost druhové skladby živočichů a rostlin v dané lokalitě. Celý ekologický systém bude za pár let žít svým vlastním ustáleným životem, a přestože dojde k jisté stabilizaci, bude vlastně stále v pohybu a vždy se tu bude něco nového a zajímavého dít.

Lesní rybník Hesiny byl obnoven LS Choceň v roce 1999 (napuštěn na jaře 2000) jako jeden ze šesti rybníčků (v této LS) v rámci programu revitalizace (zpětné obnovení, oživení) Ministerstva životního prostředí ČR. Jeho účel leží jednak v oblasti ochrany životního prostředí obecně, jednak v již zmíněném rozšiřování druhové skladby živé složky přírody, dále zajistí lepší hospodaření s vodou na daném území a bude zároveň sloužit i jako retenční nádrž na zadržení „staleté vody“. V neposlední řadě ale nemůžeme pominout ani jeho estetický účinek.

Plocha rybníka činí spolu s pobřežními mokřady něco kolem 2 hektarů (vlastní rybník 1,75 ha). Vybudován byl jako rybník obtočný, napájený vodním tokem Žejbro, sezónně vysychajícím. – Obtočný proto, že ho Žejbro vlastně obtéká (kvůli volnému pohybu ryb). Jeho zadržovací schopnost je vyčíslena asi na 19 000 krychlových metrů vody. Je to rybník mělký – průměrná hloubka 1 metr, u výpustného zařízení 3 metry. Čelní sypaná hráz má délku 80-90 metrů, boční hráz, oddělující Žejbro, 180 metrů. Rybník není určen pro intenzivní chov ryb, ryby (nasazeno asi 180 kaprů) zde žijí spíše jako přirozená součást přírody, aby voda nebyla „mrtvá“.

Přestože se zde rybník objevil vlastně nedávno, živočichové již o něm dobře vědí a pomalu ho začínají zabydlovat. Pět párů lysek černých a asi stejný počet kačen divokých zde letos vyvedli své mladé, objevují se zde na tahu čírky, bahňáci, potápky, volavky a poláci. Můžeme se setkat také s ledňáčkem (přilétajícím z nedalekého Žebra) a čápem černým. Mohu osobně potvrdit, že není opravdu vzácností vidět zde skokana zeleného a hnědého. Ropuchy tu prý žijí také, ale tu jsem bohužel nespatřila – ač bych ráda. Celé mnohotvárné společenství samozřejmě doplňuje i hmyz. Upoutaly mě zejména modré vážky.

Věřím, že jsem vás alespoň trochu „nakazila“ a na nový lesní rybník se půjdete co nejdříve podívat – nejlépe za slunného počasí. Jeho zcela přírodní ráz, se zatravněnou hrází, nenarušuje okolí a tvoří přirozenou součást lesa. Je tu velmi hezky, a když budete tiší a na chvíli splynete s okolní přírodou, můžete snadno pozorovat pestrý život lesního rybníčku. Možná se zde spolu setkáme. Líbí se mi tady.

Kudy půjdeme: Les Hesiny leží na silniční trase Předhradí – Dolívka – Oldřetice. Nejsnáze se do lesa dostaneme, zabočíme-li na návsi ve Žďárci u Skutče směrem přes most překlenující Žejbro nahoru a pokračujeme silnicí do kopce. Záhy se dostaneme na křižovatku, zabočíme doprava a před sebou již vlevo vidíme Hesiny. Hned před mostkem spatříme vlevo lesní cestu. Tudy budeme pokračovat dál, až přijdeme na první vidlici cest. Dáme se tou vpravo a stále jdeme dál. V jednom místě zatočí ostře doleva. Popojdeme asi 80 metrů a zabočíme po cestě vpravo. Jsme zde.

Autor: Zdenka Škrochová, text i foto

Děkuji všem, kteří mi pomohli radou, informací nebo se mnou tato místa navštívili. Za všechny uvádím pana Miloslava Cepla z Leštinky.

 Posted by at 16.31

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient