Led 132015
 

Průvodce

Betlému ve Všivickém údolí

betlem-04Dopravíme se přes Předhradí, Perálec a Zderaz směrem na Nové Hrady. Jistě všichni víte, že za Zderazí pod kopcem u řeky Novohradky stojí turistická chata Polanka (v současnosti v provozu pouze o letních prázdninách). Zde je výchozí bod naší malé výpravy. Od chaty vychází červená turistická značka. Máme více možností, v našich toulkách se do těchto míst ještě nejednou vypravíme, ale dnes půjdeme po červené značce jakoby zpět po silnici na Zderaz. Po chvilce nás značky zavedou vpravo do lesa, vystoupíme do svahu a po vrstevnici nás úzká pěšina přivede přímo k Betlému ve Všivickém údolí – umělé jeskyni vytesané v pískovcové skále s reliéfem Svaté rodiny.

Tuto pozoruhodnost, stejně jako i kamenné sedátko, které jste minuli cestou k Betlému, nechal udělat lesmistr novohradského panství Franz Knölle ve 2. polovině 19. století. Podobnou jeskyňku můžeme spatřit i ve Slaném dole a s dalšími ukázkami lidové tvořivosti pana lesmistra se setkáme i jinde v této oblasti pískovcových skal. Nechával upravovat různé skalní vyhlídky – Kazatelnu, Koupadla a jiné a jiné. betlem-03Proto, uvidíte-li něco, co vám bude připadat “podezřele umělé”, nemusíte dlouho hádat, kdo má v tom prsty.

Pokračujeme dál po červené značce, sestoupíme k silnici, a vrátíme se po ní zase dolů, zpět k Polance.

Nyní budeme pokračovat po silnici do Nových Hradu. Kdo má rád pohyb, může pěšky, čeká ho 1 – 1,5 km chůze. My ostatní, co si jen tak lehce užíváme chůze a chceme si jen mírně zpestřit vánoční lenošení, pojedeme autem. Už jsme v Nových Hradech a na silniční rozdvojce zabočíme doleva, směrem na Luži (Vysoké Mýto).

 

Křížová cesta

beltem-05U kostela sv. Jakuba (1350, 1722 zbořen a postaven znovu, v barokním slohu, bez věže) je naše další stanoviště. Zde, na vnější hřbitovní zdi, je první zastavení křížové cesty, která pokračuje po svahu zalesněného vrchu k Božímu Domu (původní hrad, vybudovaný zde v 15. století ve vesnici téhož jména, roku 1774 byl materiál z něho použit k výstavbě zámku).

Křížová cesta představuje 14 výjevů, tedy čtrnáct zastavení, zobrazujících Kristovu cestu z Jeruzaléma na Kalvárii. Zde v provedení 13-ti pískovcových ořímsovaných hranolů (2,60 m vysokých) s reliéfními výjevy umučení Krista. Zastavení dvanácté tvoří dřevěný kříž, v současné době povalený. Tato barokní křížová cesta byla zřízena roku 1767 nákladem 500 zlatých od hraběnky Barbory Chamaré a A. Slavíkové – tak praví archivní materiály, ale pamatovat si to nemusíme, my budeme spíše obdivovat kamenické dílo našich předků a můžeme si jen velmi volně představovat, jak zde v 18. století žili poddaní a vrchnost.

Máte-li chuť, můžete hledat i prastaré zbytky zdí kamenného hradu Boží Dům. V poslední době jsem zde nebyla, abych vám mohla poskytnout přesné informace, ale pamatuji si, že cestou zpět, skoro již na úpatí kopce, vedla odbočka doprava, a zde jsem ony trosky objevila.

Památníček Jana Nepomuckého

betlem-02Poblíž stojí i kamenný památníček, obrostlý stálezelenou bylinou barvínek, na sloupku s prázdnou nikou, určenou zřejmě pro kamenného světce Jana Nepomuckého. Lze tak usoudit dle známého epigramu Jana Nerudy, který si můžete přečíst na podstavci: Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, by nám Bůh dal co dal tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě – postaveno 1942 a jméno. Půjdete-li ještě dále, najdete romantickou roubenou studnu s doškovou stříškou.

Objevíte-li tato místa, která tak nejasně popisuji, bude to pro vás opravdový výlet s překvapením…

Tak mne napadá, že ten dnešní výlet byl poněkud zvláštní. Vlastně jsme obsáhli celý Kristův život. Začali jsme v Betlémě, místě jeho narození (tato událost je symbolem Vánoc) a skončili jsme na Kalvárii, kde byl ukřižován. betlem-01A i když by bylo stylovější navštívit křížovou cestu na Velikonoce, rozhodně ani teď nebudete litovat. Vždyť v širokém okolí Skutče je jen tato jediná. Tedy – šťastnou cestu!

 Posted by at 12.51

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient