Čvc 102020
 

Jsem šťastná, že jsem střílecký hřbitov spatřila a mohla jeho krásu sdílet

Hřbitov ve Střílkách z 1. poloviny 18. století je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka a je architektonickou chloubou této malé a nenápadné obce na Kroměřížsku.
Hřbitov se rozprostírá v horní části obce na vyvýšenině naproti kostelu a je ohraničen masivní pískovcovou zdí. V letech 1730-1743 ho nechal vystavět Antonín Amand Petřvaldský z Petřvaldu. Za autora je pokládán stavitel Cyrani z Bolleshausu.
Dvouramenné schodiště vede na vstupní plošinu se sochou smutečního anděla smrti v nadživotní velikosti. Pod plošinou se nachází krypta. V zadní části hřbitova stojí pohřební kaple, pod níž jsou další dvě krypty, v níž jsou pohřbeni hrabata Künburgové. Kaple je svým způsobem strohá, neupozorňuje na sebe, dává vyniknout barokní výzdobě areálu.
Jsem nadšena vším! Uzavřeností prostoru do sebe a jednotou architektonického celku, kamennou zdí, udivující svou robustností a desetimetrovou výškou v místě kaple, barokními sochami po jejím obvodu.
Strážce hřbitova

Vznešená socha strážce hřbitova, vítající, ale ne tak jak se obvykle vítá, návštěvníka u vchodu – smuteční anděl nádherného tvaru, s klasickou hlavou, s pohledem upřeným do dálky, levou ruku opřenou o oválný štít a ukazováčkem pravé ruky směřujícím dolů k popelnici.

Rouška Veroničina symbolizuje službu Bohu. Tato socha byla zvolena jedním se symbolů kostela

 Jako by se zde zastavil čas, chybí mi snad jen původní náhrobky a trochu té neřízená vegetace, jakou pamatuji třeba z vídeňského hřbitova Sankt Marxer Friedhof se symbolickým hrobem Mozarta.

Toto vzácné a jedinečné umělecké dílo má i svůj originální systém sloužící k odvádění přebytečné vody z areálu a urychlení tlení pohřbených těl. A to mě zaujalo!

Aby na tehdejší dobu unikátní systém fungoval, musela být nejdříve vytvořena vyvýšená terasa. Celý prostor určený pro výstavbu hřbitova se tak dostal několik metrů nad okolní terén. Vznikla plocha o rozloze přibližně dva tisíce čtverečních metrů. Byla obehnána mohutnou základovou zdí ve tvaru čtverce s vykrojenými rohy, ty byly nahrazeny dovnitř vklenutými oblouky – což je typický znak barokního slohu.

Jen trochu odbočím… na některých fotografiích vidíte na zdi prázdné podstavce. V roce 2001 došlo k odcizení 10 ks soch, které nebyly doposud nalezeny.

V tomto uměle vytvořeném násypu byl vybudován systém drenážního odvodnění, který ústil do obvodových zdí. Bylo to unikátní zařízení, ale na první polovinu osmnáctého století zřejmě velmi náročné na realizaci. A to se brzy odrazilo na technickém stavu celého areálu.

Obrovské problémy se statikou obvodového zdiva nastaly v 19. století (záznamy o tom jsou i v archivních dokumentech o stavbě). Zeď byla občas tak „nějak“ opravena, ale hlavní problém se odstranit nepodařilo. Koncem 20. století byl stav hřbitova označen jako havarijní. V té době vzniklo občanské sdružení na jeho záchranu a těmto nadšencům se nakonec svůj sen podařilo uskutečnit a hřbitov zachránit.

Krásný pohled na hřbitov se nám naskytl na naučné stezce stoupající od obce k lesu

Hřbitov je vyzdoben sochami od Gottfrieda Fritsche, některé vytvořil jeho bratr Josef Antonín. Sousoší na pravé straně hřbitovní zdi znázorňují lidské ctnosti, na levé straně jsou neřesti; v obou řadách však také nacházíme střídavě symboly, které vyznačují vykupitelskou oběť Kristovu.

Dále jsou zde čtyři kamenné vázy, které symbolizují čtyři poslední věci člověka : Nebe, Peklo, Smrt a Poslední soud. 

Před kaplí stojí dvě sochy smutečních andělů, strážců hrobky, v nadživotní velikosti, obloukové části balustrády jsou zdobeny na každé straně třemi symboly, vpravo Víra, Naděje a Láska, vlevo Netřídmost, Hříšnost a Zatvrzelost a úvodní sochu Strážce hřbitova jsem již zmiňovala.

Nasleduje pár vybraných fotografií, věřím, že jsem jejich popisky nepopletla.

Strážci hrobky
Interiér kaple se opravuje
Velká váza Nebe
Velká váza Očistec
Velká váza Smrt
Váza Peklo
Zarmoucené těšiti
Sousoší dvou plačících andílků – Lítost a Pokání
Pýcha a Lakomství
Andílci varují před nemravnými řečmi a špatnými knihami a zábavami. Jedna postava si zacpává uši, druhá stojí na knize.
Symbol Kristova umučení -Trnová koruna.
Hříchy Lenost a Hříšné rozkošnictví (nebo také rozmařilost)
Rozjímání o marnosti lidského počínání

Nejlepší je do Střílet vyrazit osobně, ale můžete si předem prostudovat třeba tyto dva odkazy (zdají se mi nejrelevantnější):

http://previous.npu.cz/barokni-socha/vyznamni-donatori/vypis/detail/243-strilky-socharska-vyzdoba/

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient