Dub 132009
 

….

Včera jsme prožili neuvěřitelný den na německém území obývaném Lužickými Srby, v Horní Lužici. Byli jsme svědky jejich Velikonočních jízd a navštívili několik míst svázaných s jejich náboženskou spiritualitou. A další podivuhodné zážitky nás potkaly zcela neplánovaně…. Jen malá ukázka, s povídáním se ozvu později, nejspíš pozdě večer. zuzi

 /files/velikonocnijizdahorniluzice.jpg

… na obzoru řada svátečně oblečených jezdců na koni – tzv. křižáků, na hlavě  s černým cylindrem, v čele pak křižáci s červenými korouhvemi. V obcích, jimiž projíždějí, zpívají písně zvěstující Kristovo zmrtvýchvstání. Mezi vesnicemi se pak během jízdy modlí růženec nebo litanii.

/files/smircikrizeluga.jpg 

Skupina smírčích křížů poblíž obce Luga. Tento/tyto byly avizovány v průvodci, ale daleko více jsme jich na našich toulkách potkali zcela náhodně. Ještě nevím, zda nám budou známy jejich osudy?. Všechny jsme vyfotografovali. Nejen kamenné kříže, ale také množství zachovalých a stále opěčovávaných božích muk  vás bude provázet podél cest v této  malé oblasti Lužických Srbů, jejichž jedinečná, ale menšinová kultura pozvolna slábne.

/files/hrbitovralbitz.jpg  

Zcela unikátní hřbitov v obci Ralbitz se stovkami bílých křížů. Les stejných křížů se shodnou úpravou rovů působí sice stroze, ale o to velkolepěji. Symbolizuje, že po smrti jsme si všichni rovni. –   "Podoba našeho hřbitova souvisí s chudobou kraje, byla to záruka, že ač byli lidé většinou chudí, došli po smrti rovnosti s těmi, kteří žili v bohatství," říká otec Michal a vysvětluje také, proč jsou všechny kříže běloskvoucí: "Bílá, to je Boží barva, ale je to také barva smutku, v němž se skrývá naděje."

citace zdroje zde

 /files/klastermariinahwezdamarienstern.jpg

  Ženský cisterciácký klášterní komplex Mariina hvězda v Panschwitz-Kuckau. Na nádvoří mimo jiné barokní kašna s českým lvem.

 Posted by at 10.05

  2 Responses to “Velikonoce v Srbské Lužici”

  1. vida – hřbitov! zuzi nezklamala 😉

  2. hmmm … to jsem si tedy vůbec neuvědomila, že jsem ta "známá fotografka hřbitovů" … já si jen prostě potrpím na hezký věci:)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient