Lis 212007
 

básník a grafik

bohumil reynek foto dagmar hochovaBohuslav Reynek (1892 -1971), básník a grafik,

prožil většinu života v dobrovolné samotě svého petrkovského statku. Stal se inspirací, ale sám se nenechal ovlivnit dobovými směry a trendy. Pronásledován osudem a nepřízní doby, žil prostě se svojí ženou, syny, básněmi a grafikou, kterou škrabal po nocích za světla svíčky do měděných destiček. Od šedesátých let se stává známou postavou intelektuální scény. Aniž by se náhlou slávou nechal ovlivnit, dál žil v ústraní a zemřel tiše – tak jak psal, kreslil a žil.

Jediným výtvarným vzděláním Bohuslava Reynka byly hodiny kreslení na jihlavské reálce. A později kniha o grafice, kterou dostal od Vlastimila Vokolka na vlastní žádost, aby se mohl přiučit technice suché jehly.
Zaujat básnickou sbírkou Ta vie est lá … (1923) vydal se do Grenoblu, aby se seznámil s její autorkou Suzanne Renaud (1889 -1964). Roku 1926 se s ní oženil a do roku 1936 žil s rodinou pravidelně půl roku ve Francii a půl roku v Petrkově, kde po otcově smrti zůstal trvale a ujal se řízení statku.
Za německé okupace byl v přinucen pronajmout statek Němcům a v červnu 1944 opustit Petrkov. V roce 1945 se vrátil do Petrkova a opět hospodařil na statku, který se však roku 1949 stal součástí Státních statků v Petrkově; jako jejich zemědělský dělník pak pracoval do roku 1957. Básník s rodinou žije v tomto polorozpadlém rodinném zemanském statku v osamění, stává se z něj pastýř, jehož siluetu je možné vidět na strništích v podzimních mlhách. Vstává ve tři hodiny ráno a dokud se neuvaří brambory pro prasata, která na statku v Petrkově chová pro zemědělské družstvo, ryje suché jehly do plechu.
V posledních dvaceti letech života věnuje této střídmé technice veškerý svůj čas a síly. Výjevy z Bible umístěné do krajiny kolem, mytické postavy v reálných životních dekoracích, motivy krajiny, domova, zvířata. Padesátá léta jsou časem Joba. Biblická postava zatížená mnoha ranami osudu má autobiografický rozměr. Básník Reynek se svojí ženou žijí v strašlivých životních podmínkách, o hladu v domě, kde vládne ledový chlad. (Pro Ni to nebyla asi žádná slast a od konce války umělecky netvořila). Lidské, grafické a básnické dílo je tak prorostlé navzájem jako u málokterého umělce.reynek autoportret s kockou

Reynek se až do své smrti věnoval především grafické tvorbě a psaní poezie. Až v roce 1964 se uskutečnila první poválečná výstava Reynkových grafik v ústeckém Divadle hudby. Z Reynka se stal objev sezóny, výstavy následovaly jedna za druhou. Petrkov začaly navštěvovat televizní štáby a novináři, na návštěvu přijížděli studenti, umělci, básníci.
Petrkov se stal kultovním místem pro uměleckou generaci 60. let. Reynek se svých výstav nezúčastňoval, televizních štábů si nevšímal a novinářům odpovídal pouze jednoslabičně. Ze své tiché samoty se nenechal nikým a ničím vyrušit.

reynek e
Zemřel 28. září 1971 – byl pohřben vedle Suzanne Renaudové v hrobě svých rodičů na hřbitově ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

Přečtěte si prosím Vzpomínky Daniela a Jiřího Reynkových na otcovu grafickou tvorbu, které dokreslují portrét tohoto do sebe obráceného muže (grafické listy nečísloval a měly pro něj cenu pouze když je tvořil … ). Syn Daniel je autorem knihy: Z vln, které zkameněly, vydané KN v letošním roce, texty otce a matky doplňují fotografie petrkovského rodinného hnízda a fotky si můžete prohlédnout i na webu Jedináka z Reflexu a je tam odkaz i na text Jiřího Rulfa

(u bubliny fotky B. Reynka u kamen mám chybně uvedeno jméno, má být Bohuslav nikoli Bohumil, jsem roztržitá, díky) 

***
Žebř Jakobův
Nestrachuj se
Trpíš-li a máš-li za to, že toho je příliš, uchop svoje srdce, stiskni je, aby na chvíli nekřičelo, a potom pohleď a pomni: na Golgotě strmí žebř Jakobův, to jest kříž, a na něm je Pán, kterého tam zdvihli, a výše nemůže sám ani o píď, a daleko jest odtud do Království, kam se mu Otec skryl s bezmeznou ironií. Nijak se nevznáší v lehkosti ducha, ale je tažen k zemi, až mu to rány trhá, visí jako bezduché maso a nic mu nezbývá, ačkoli je Bůh, než aby jej mrtva složili na zem a pohřbili do země a potom aby prošel peklem, než bude vzkříšen a oslaven, než vstoupí na Otcovu pravici. – Nestrachuj se tedy na svém žebři, drží tě hřeby bolesti, abys nespadl nevčas ani nevčas nevzletěl; táhne li tě země, je to dobré, má právo na tvoje tělo a její krev je lázní na obmytí z pyšných úšklebků Luciferových, které se odrazily v Evině tváři, když poslechla hada, a které dědíme a roztahujeme.

Stopa reynek b

Zachvěl se krajem první sníh,
veliké hvězdy do haluzí kreslí.
Slibuje radost dětských Půlnočních
těm, kteří tíhu touhy nesli.

Díváš se. Duše neví kam,
v plachosti pátrá, popaměti kráčí,
vrací se věrně k žalu pasekám
po vůni listí, po pěšince ptačí.

Pěšinka ptačí náhle ustává,
pták vznesl se a zůstala jen bílá,
bolestná krása, divá dálava,
v níž stopa Návratu se objevila.

reynek d

Říjen

reynek a
Za mlhy clonou
z krvavé řízy
říjen se svléká.

Z hájů a hroznů
vytéká ryzí
zlatá řeka.

Přelévá říjen
z dlaně do dlaně
vody a mraky

V nich mihotá se
luna, zrak laně,
s vichry a ptáky

 

 

 

 Posted by at 19.24

  7 Responses to “Bohuslav Reynek (1892 1971)”

  1. Mám nejasný pocit, že tohle vidíme stejně.. Díky, Of. Víc ti pošlu mailem.

  2. Dík Of, budu se těšit

  3. Kdybys jej chtěla někdy doporučit někomu kdo neumí česky, tady je pár překladů:

    http://www.tobylitt.com…ions.html

    Dovolím si připodotknout k Tvému jako vždy skvělému článku (díky za ně!), že Reynkovy překlady Trakla byly nejen první na světě, ale navíc nesmírně ovlivnily českou poezii. (Viz. Radek Malý, Spásná trhlina, Votobia)

  4. Nikdy jsem nečetla toho básníka, líbí se mi zhudebněné verše – překlady Radka Malého – Ericha Kästnera.

  5. Radka mám moc rád. “Spásná trhlina” je literárně teoretická práce na téma Trakl a česká poesie. Myslím že stojí za to.

  6. […] V knihovně máme novou knihu. Je to obsáhlý katalog výstavy Bohumila  Reynka, kterou jsem navštívila. Toužila jsem po ní a nyní ji “mám”.  Šetřím si ji, každý den prohlédnu  jen několik málo stran. Tak mi o hodně déle ta slast vydrží.  Odkaz […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient