Led 132015
 

Průvodce

Židovské hřbitovy a náhrobky

hrbitov03Židovské hřbitovy – možná jste již na některý z nich náhodou zavítali. V okolí Skutče je můžete vidět například v Hroubovicích, Luži, Zájezdci, za Hlinskem, v Dřevíkově a v Přestavlkách. Jsou to často jediné pozůstatky po kdysi významných židovských náboženských obcích, které sice nikdy s ostatním obyvatelstvem úplně nesplynuly – žily v určité izolaci, v ghettech, a byly svým způsobem omezovány, ale stále žily. Jejich definitivní zánik způsobila až katastrofa holocaustu, kdy byli čeští a moravští Židé deportováni nacisty do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Téměř devadesát procent z nich zahynulo.

Tradice a náboženství ukládaly Židům vždy mimořádnou úctu k místům, kde jsou uloženy pozůstatky jejich předků, a rituály nebo lépe řečeno zvyklosti, spojené s pohřebními obřady židovského náboženství – judaismu, jsou velmi zajímavé svou odlišností od našich obvyklých křesťanských.

Podle náboženského příkazu má být mrtvým zaručena neporušitelnost hrobů na věčné časy. Z této zvláštní náboženské zásady vyplývá řada důsledků, které dodnes určují zvláštní vzhled a atmosféru židovských hřbitovů. Tato zásada je také příčinou toho, proč se dochovalo tolik židovských hřbitovů (asi 350 v ČR) a starých náhrobků, zatímco i na daleko starších křesťanských hřbitovech, kde jsou na rozdíl od židovských hroby po čase rušeny, se můžeme setkat obvykle pouze s náhrobky z minulého století.

hrbitov01

 

Se starými židovskými hřbitovy se setkáváme obvykle na skrytých, odlehlých a jakoby trochu magických místech. Vždy jsem si myslela, že toto místo bylo pečlivě vybíráno, ale opak je pravdou. V souvislosti s náboženským příkazem zabezpečení hrobů na věčné časy se Židé snažili při zakládání hřbitovů získat pozemek do trvalého vlastnictví a za tuto výsadu museli zaplatit značné částky. Získali však většinou méněcennou půdu, která se nehodila pro žádné jiné využití. To je důvod, proč se s těmito starými hřbitovy potkáváme na strmých stráních (Hroubovice), nebo pahorkatých lesních pozemcích (Luže), svazích údolí řek a potoků, na místech ležících často ve značné vzdálenosti od příslušné obce nebo jinak obtížně přístupných. Kvůli ochraně hrobů před znesvěcením a poškozením byly hřbitovy obehnány vysokou kamennou zdí s uzavřenou bránou. Toto pravidlo uzavřené brány je dodnes dodržováno, a chcete-li židovský hřbitov blíže poznat je nutno požádat o doprovod jeho správce a zachovávat určitou pietní úctu k tomuto místu.

Nyní několik vět k náhrobkům. Židovský náhrobek je obrácen svou tváří k Jeruzalému a vlastní hrob se nachází za ním. Datace nejstarších náhrobků je pro nás velmi obtížná, protože hebrejština nemá zvláštní znaky pro číslice a počátek počítání letopočtu se ustálil na datu stvoření světa, tj. na rok 3760 před našim letopočtem. Pomníky z přelomu století již jsou silně ovlivňovány nežidovskou tradicí a ztrácejí umělecký význam.

hrbitov02

Na starých náhrobcích nás na první pohled zaujmou plastické reliéfní symboly. Můžeme se tak setkat s šesticípou hvězdou (Davidův štít) – židovským náboženským symbolem, častý je motiv žehnajících rukou – tak jsou označovány náhrobky potomků biblického rodu Kohenů, motiv palem připomíná biblickou krajinu, vinný hrozen značí symbol moudrosti a plodnosti, osobní nebo rodinné jméno symbolizují nejčastěji znaky zvířat: např. lev (Jehuda); povolání znázorňují charakteristické nástroje, polička s knihami je na náhrobcích rabína nebo učence. Nejčastěji se však vyskytují na venkovských náhrobcích výzdobné motivy vycházející z místní tradice lidového umění: rostlinné ornamenty, květinové vázy, srdce, čtyřlístky, spirály apod.. Tolik úvodní slovo a nyní již na cestu.

Údolím do Hroubovic

Naše putování začíná v serpentinách štěpánovského kopce. Nahoře, tam, kde končí svodidla, před prvním domkem u silnice vlevo, vidíme místní odbočku doleva. Zde zabočíme a po chvíli se napojíme na procházkovou lesní cestu vedoucí po vrstevnici strání mezi Štěpánovem a údolím Svaté Anny. Dojdeme po ní pohodlně až k místům, kde se svah stáčí do údolí. Zde se již cesta ztrácí.

My vystoupíme až na horní okraj lesa a sledujeme jej dále doleva v širokém oblouku. Mineme penzion Karafiát a u levého okraje oplocené zahrady přejdeme silnici a zabočíme na lesní cestu (tuto cestu známe z prvního putování, vede k obrázku).

hrbitov05

Za obrázkem se chvíli napojíme na modrou značku, ale na pokraji lesa nás již nebude zajímat. My budeme dodržovat přímý směr, vlevo les spadající strání do údolí Sv. Anny, vpravo pole. Asi po čtvrthodině volné chůze se od této cesty doleva odpojuje výraznější lesní pěšina (nelze se splést, jiná zde není), a tou sestoupíme šikmo svahem do údolí. POZOR! Zde u Anenského potoka se střetává se stezkou, která vede údolím od penzionu Karafiát a sleduje potok – touto cestou půjdeme nazpátek!

Nyní ale zatím pokračujeme vpravo od potoka dále, již jsme v Hroubovicích a propleteme se mezi domky na hlavní silnici Hroubovice – Bělá. Najdeme si vlevo bývalý objekt Botany, zamíříme k němu a cestičkou podél levé strany jejího pozemku již spějeme k cíli naší cesty. Ještě obloukem doprava, vlevo les, vpravo drátěný plot a jsme zde – u židovského hřbitova. Podíváme se zřejmě pouze přes plot, hlubší zájemci si budou muset vyjednat prohlídku se správcem ve vsi.

Zpět se vydáme stejnou cestou, pouze za Hroubovicemi pokračujeme stále údolím Anenského potoka až ke skutečské vodárně a posléze i k silnici Přibylov – Skuteč. Zde se s vámi loučíme.

Zavedli jsme vás na jeden židovský hřbitov, ale nic vám nebrání poznat i další. Jejich trochu tajemnou atmosféru pocítíte určitě i v Luži (u benzinové pumpy doleva podél hřbitova, na první odbočce doleva a hned podél pravé strany zemědělského objektu cestou nahoru) a v Přestavlkách (ten je již bohužel zdevastován, ale krásou svého umístění stojí za návštěvu; najdete ho na skrytém místě za zámkem směrem z vesnice, na první odbočce vlevo – poznávací znamení Zákaz vjezdu – zabočit a pokračovat až ke kamennému oplocení).

Poznámka: Popisovaný výlet doporučujeme pouze pěším, nejpříjemnější čas pro tento výlet je jaro (konec dubna), kdy jsou v rozkvětu louky podél Anenského potoka. Doba trvání trasy 3-4 hodiny.

 Posted by at 11.27

  One Response to “Údolí Anenského potoka a židovský hřbitov v Hroubovicích”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient