Úno 102019
 
IMG_4932

2. den / 26. 4. 2018

2. den pesky przyslup

Nasedáme do auta a míříme za dalším dobrodružstvím. Omlouvám se, ale nemohu nazvat naši  další cestu jinak. Vůbec netušíme zda uspějeme, přestože jsme na mapě dva následující hřbitovy – Przysłup 59 a Maguru 58 – lokalizovali. Neznáme ovšem skutečný terén a až někam? dojedeme, čeká nás nespecifikovaná cesta lesem po neznámých stezkách kroutících se jako had.

Opouštíme Przęlecz Małastowska  (průsmyk  Małastowska 604 m n.m.) a „naši“ 977. Odbočujeme doleva směrem k turistické chatě nebo spíš ubytovně „Schronisko Magura Małastowska“. Po chvíli silnice opouští hřeben a míří z hřebene dolů do vsí Przysłup a Nowica, kde končí. Až tam ale nedojedeme, protože naše mise končí kdesi uprostřed lesa na parkovišti a dál pokračujeme pěšky zase nahoru na hřeben. A cestou bychom neměli minout oba hřbitovy.

Z této etapy máme oprávněné obavy, protože leje jako z konve, jsme v lese absolutně sami a přístup ke hřbitovům je složitě popisován seshora, z hřebene. To nám ale nebrání v tom, abychom do toho šli hlava nehlava „zespodu“.

Omlouvám se, ale z téhle cesty nemám fotodokumentaci. Zaparkovali jsme, fakt už nevím kde, snad na tom parkovišti, a traverzovali jsme po lesní cestě úbočím kopce. Nemluvili jsme a čekali na znamení, kde odbočit a pokračovat hore. A stalo se! Zničeho nic, kde se vzala, tu se vzala, na stromě se ukázala, nám dobře známá specifická černobílá značka. A hned nám bylo veseleji.

Brzy se ukázalo, že bez značení bychom hřbitov nenašli. Cesta se skutečně vinula jako had; chvílemi mizela, byla to taková cesta-necesta. Šli jsme za sebou do kopce deštěm, zmáčení až na kost a a nepromluvili ani slova.

Set1043from__DSC4377

Odměnou za naše útrapy se stal zázrak, který se znenadání objevil mezi stromy

IMG_4925

Otevřel se nám úchvatný pohled na kamennou nekropoli s ústřední trojúhelníkovou megalitickou zdí z neupraveného lomového kamene, v jejímž středu je zasazen hrubý kříž, sestávající z několika kamenných bloků. 

Celkový dojem z této drsné podívané na kamenné město mrtvých, kde není pro jemnou uhlazenost místo, překvapivě narušuje bílý klasický hřbitovní pomník, který zde po válce zasadili příbuzní jednoho z mrtvých.

IMG_4932

Byl to Čech, Ing. Emil z Obereigneru narozený v  Lázních Poděbrady roku 1883, padl 1915.

IMG_4924

Stručná informační tabule na kamenné zdi hřbitova praví, že zde pochováno 60 vojáků rakousko-uherské armády a 20 vojáků armády ruské. Padli v roce 1915 (lednu až květnu).

V letech 2007-2008 byl hřbitov zrekonstruován Sdružením Magurycz z podnětu Sdružení přátel Nowicy.

Doplňuji, že z 60 rakousko-uherských vojáků je 56 identifikováno jménem. K zasazení litinových tabulek se jmény do 17 masových hrobů zřejmě nikdy nedošlo (na náhrobních kamenech nejsou stopy po jejich upevnění).

Set1053from__DSC4380

Hřbitov má obdélníkový tvar a rozlohu 136 metrů čtverečních
img091 (2)

Půdorys hřbitova převzat z knihy Matúše Dully, níže původní nákres z krakowského archivu
sekowa info 5

Set373from_IMG_4918

Vstupuje se dvěma kamennými schůdky. Pohřebiště je otevřeno pro lidi i lesní zvěř.  Není zde co zničit a váleční hrdinové klidně spí uprostřed karpatské přírody.

Set353from_IMG_4912

Masové hroby jsou olemovány kamennou obrubou a nepravidelně posety kameny. U hlavy hrobu jsou zasazeny do země neupravené náhrobní kameny, někdy jeden, dva i tři.

Set413from_IMG_4934

Na základně kříže je vytesán německý nápis, ještě je čitelný:

WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGENEN
HELDEN EHREN SCHENKT
EUER HERZ DER ERDE
DIE SIE DECKT

Chcete-li uctít padlé hrdiny,
dejte (darujte, věnujte) svá srdce zemi,
která je ukrývá. 
IMG_4938

Přežily i původní kameny HV, které označují hranice hřbitova

************

Původní  projekt, který počítal s dřevěným hřbitovem se nerealizoval.

Przyslup_rys_59_projekt

Dřevěnou ohradou připomíná hřbitov v Gładyszówě [55.], ústřední věží s kříži a stříškou Maguru (Przełęcz Małastowska) [60.]

Na webu http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=14&ido=13 se nacházejí historické fotky předcházející stavbě hřbitova

sekowa info 1

Zde je vidět, že původní pohřebiště leželo vedle bojové linie (zbytky zákopů)

sekowa info 2

Provizorní hřbitov na jehož místě vyrostl Jurkovičův hrdinný gladiátorský  Przysłup [59.], tolik odlišný od jeho lidového stylu. Trochu mi připomíná svou ideou hrdinskou Krempnu [6.], ale  Przysłup je divoký jako je divoká příroda Karpat. 

sekowa info 3

Przysłup [59.]  – 1917

sekowa info 4

Detail náhrobků 

Na tomto kamenném hřbitově bez označení, leží mezi 60 rakousko-uherskými vojáky i čeští vojáci z  98. pěšího pluku z Josefova rekrutovaní v okolí Vysokého Mýta,  z 36. pěšího pluku rekrutovaní z okolí Mladé Boleslavi, 10. pěší pluk zeměbrany (zřejmě záložníci) rekrutující vojáky z okolí Turnova a Mladé Boleslavi, 12. pěší pluk zeměbrany (zřejmě záložníci) rekrutující vojáky z  Časlavi a Mladé Boleslavi, 30. pěší pluk zeměbrany (zřejmě záložníci) rekrutující vojáky z Vysokého Mýta a Hradce Králové.

(info  Miroslaw Lopata   http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/).

Fotky na rajčeti    

a nezkomprimované fotky si můžete vychutnat zde:  

 Prameny:  

Matúš Dulla:  Vojenské cintoríny v západnej Haliči: Dušan Jurkovič 1916/1917 (ISBN 80-88675-80-4)

http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/

http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=14&ido=13

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_59_%E2%80%93_Przys%C5%82up

IMG_4939

Loučíme se a stoupáme dál k hřebeni na hřbitov Magura 58. Cestu nám usnadňují černobílé značky; vlastně bychom si bez nich nevěděli rady, jde se spíš bezcestím…

Set1113from__DSC4398_panorama

Przysłup [59.]  mne vzal za srdce, okouzlil mne zatím nejvíc. Je jednoduchý a prostý, jako z doby kamenné. Nedokážu posoudit, zda naše fotky ukazují jeho drsný majestát. Je to už rok, ale stále si uvědomuji to překvapení a údiv, když se hřbitov před námi vynořil z mokrého lesa. zuzi

  5 Responses to “Przysłup [59.] – Jurkovičovy hřbitovy v západní Haliči”

  1. poslední fotka.
    ano, tajemný, tichý, posvátný…..dokážu si představit ten pocit, když jste to znenadání objevili a to místo se před vámi otevřelo.

    • Ano, byla to odměna za ten mokrý den. Vybrali jsme si asi ten nejlepší termín. Jarní příroda a všude klid. Ani jeden turista.

  2. Je dobře, zuzi, že tam píšeš o celé té cestě a jaký dojem to místo a ten hřbitov dělal, když jste se blížili. Protože jen z fotky to nemůže být vidět a přitom je to důležitý.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>