Říj 142014
 

jdeme na věc s Alfrédem (Fredem) Strejčkem

IMG_2944

Knihovnická dílna na Pohádkovém Jičíně 2014

IMG_2946

Nelze se na Freda dívat jinak než se zalíbením

Druhý zářiový týden se vydařil. Zúčastnila jsem se Knihovnické dílny, kterou pořádala jičínská knihovna pro knihovnice z celého Česka. Již loni nám Alfréd Strejček naservíroval svoje rady a letos je pro velký úspěch zopakoval. Chtěly jsme ho znovu, tak nás tehdy nezapomenutelně  okouzlil svým šarmem, noblesou a především lekcí Jak se nebát promluvit. Protože bych mnohé rady zapomněla, hned zatepla jsem své poznámky zpracovala do čitelné podoby a chtěla bych se s vámi o ně podělit. Myslím, že přestože přicházíte o bezprostřední živý zážitek, i tak vás moje zápisky mohou potěšit. Hovoří se zde o důležitosti hlasové rozcvičky, proč nosit brýle když je lze nenosit, zazní i poslední slova Karla IV. ke svému synovi, potěšíte se  sonetem WS 66 v mimořádném překladu Martina Hilského nebo se zájmem projdete Desiderata, tajemný starý text, který se vynořil kdovíodkud… snad z píšťaly varhan jednoho pražského kostela… nebo to bylo jinak?

Jak se nebát promluvit (Knihovnická dílna Jičín 2013/14 Alfréd Strejček)

 zaznamenáno v kostce a trochu chaoticky 

Seminář AS je zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače.

Zušlechťování sebe / devastace slova / rétorika už se neučí / čeština nejbohatší jazyk na světě /

 • Důležitost jogínského dýchání – nadechovat se do břicha nosem, vydechovat ústy – začínat břichem.  Prokysličování

–       Nádech na 4 doby, výdech na 4 doby

–       Nádech na 4 doby, zadržení dechu na 4 doby, výdech na 4 doby

–       Vstupovat do místnosti s nádechem dá více jistoty, sebevědomí

 • Trénink očí  –  příběh:  proč nosíš brýle?

–       Zaostřit na špičku ukazováku a po chvíli zaostřit na pozadí, opakovat, ukazovák posouvat

 • Důležitost jazykové rozcvičky –„pětiminutovka“ ráno či před výkonem, vyslovovat jasně, srozumitelně, nahlas, nepolykat hlásky, oddělovat slova

–       Hlasité zazívání, rozvučení hlasu, rezonovaný hlas

–       Drbu vrbu, cílem je bezchybné provedení 10x po sobě

–       Má máma má malou chaloupku

–       Zaželezilo-li se to železo či nezaželezilo-li se to železo

–        „Autíčko“ Brrrrrrrrrr, rozkmitat rty, uvolnění rtů

–       Říci si nahlas něco melodického, třeba první verše Máchova Máje, zpěvná řeč

–       Gymnastika obličeje

 • Rozvíjet plnost a plastičnost řeči, její barevnost

–       Čtení textu nahlas pro sebe, prosvícení, procvičování mluvy (umělecké texty….Hoj ty štědrý večere…)

–       Šepot !! vede k dobré artikulaci!

–       Přeříkávání si abecedy a slova k jednotlivým písmenům (Líbej mě líbej, mír mi přej, Minimální gáže)

–       Posazení hlasu, vysoko – nízko, trénink u klavíru

–       Rytmus řeči, variabilita práce s rytmem

–       Změna, střídání hlasitosti

–       Naučme se dělat tečky

–       Mlčet vědomě, ne zarytě (umění mlčet – osobnostní růst)

 • Krása projevu, upoutání, oživení

–       Důležitost pomlky (Dva – modré balónky)

–       Vložená věta, vložit a oddělit!!

–       Příchod do místnosti – úžasný začátek – oční kontakt se všemi posluchači („projít sál očima“) získání důvěry, pocitu vlastní důležitosti u posluchačů, i během projevu věnovat pozornost všem, obracet se ke všem jednotlivcům (příběh!)

–       Komunikace – pohled do očí (dívat se na kořen nosu), nikoli čučení – zásadní role ( možná ztráta sympatií a důvěryhodnosti, komunikační vstřícnost (nikdy nejít do konfliktu),laskavost, „Každý si přeje, aby byl vítán“, chválit adresně, stala-li se chyba navrhnout jak ji napravit…

–       Postoj s vahou na jedné noze, mírně diagonálně – malé natočení (na obou se člověk kývá), nikdy ruce visící dole překřížené – ruce podél těla, pomáhá mít něco v ruce (tužka, kniha, ukazovátko ..), nebát se gest, pohled klidný, nedrbat se, uvolnit koženost, pomáhá dar humoru a bezprostřednosti, úsměv

–       Nevíme si rady, potřebujeme pauzu, přerušit – něco nechat upadnout na zem, zvednout a tak znovu získat pozornost

 • Metoda CHRIE – návod či osnova, jak přesvědčivě členit obsah projevu. Autorem je starověký řečník Aftonius a jeho chrie se používá dodnes téměř beze změny.

–       Prvním bodem přesvědčivého projevu je téma a jeho rozvedení,

–       Druhým  argumenty a protiargumenty

–       Třetí část chrie se nazývá přirovnání a příklady. „Přirovnání vlastně převádějí neznámý vztah na známý. Umožňují nám přenést se do známého světa, tam situaci se znalostí vyřešit, vrátit se zpět a pomocí těchto znalostí zacelit trhliny ve světě neznámém.“

–       Čtvrtým bodem chrie jsou svědectví a závěr, přičemž jednou z forem svědectví může být citace někoho moudrého, jehož tvrzení nám pomůže dokázat, že nejsme se svým názorem sami.

 

 • Dialog – zajímat se o druhé, většina se chce vypovídat, umět se zeptat a poctivě se zajímat o druhé, co se řekne poslední, to platí

– hra asociace – okamžitě reagovat na otázku, hra – sen na pokračování

 

 • Jan Starší ze Žerotína, bez něho by nebyl  J.A. Komenský
 • Poslední slova Karla IV. v jeho promluvě k synu Václavu –
  NIKDY NEPŘESTÁVEJ HLEDAT SPRAVEDLNOST.
 • Desiderata ( O věcech potřebných)

Choďte ničím nerušeni uprostřed hluku a pamatujte, jaký mír může být v mlčení

Buďte pokud možno zadobře se všemi lidmi, aniž jste se vzdali sebe. Říkejte svou pravdu klidně a jasně a naslouchejte jiným. Vyhýbejte se lidem hlučným a agresivním, protože připravují duši trápení. Srovnáte-li se s jinými, můžete se stát marnivým a zahořklým, protože vždy se najdou lidé větší nebo menší než jste vy.

Těšte se ze svých úspěchů i ze svých plánů. Vykonávejte své povolání se zájmem, a´t je sebeskromnější. Je to něco, co opravdu patří Vám uprostřed oněch změn osudu, které přináčí čas. Buďte sám sebou, zvláště nepředstírejte náklonnost. A také nebuďte cynický ve věcech lásky, neboť přes veškerou vyprahlost a rozčarování je tak věčná jako tráva.

Živte v sobě sílu ducha, aby Vás ochránil v náhlém neštěstí. Ale netrapte se smyšlenkami. Pěstujte zdravou sebekázeň, ale buďte k sobě laskavý. Jste dítětem vesmíru neméně než stromy a hvězdy a máte právo zde být. A ať je Vám to jasné nebo ne, není pochyb o tom, že se vesmírné dění odvíjí tak, jak má.

Buďte proto v míru s Bohem, ať si ho představujete jakkoliv. A ať je vaše plahočení a usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, setrvávejte v míru se svou duší. S celým svým pokrytectvím, lopotou a zklamanými sny je to přece krásný svět. Buďte radostný. Usilujte o to být šťasten.

 • Sonet 66  William Shakespeare

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.

Přeložil Martin Hilský

 

 

 

 

 

 

  2 Responses to “Nebát se promluvit!”

 1. Pěkné. Takové povznášející a přitom drobné, obyčejné.

  Ten sonet – vybavuju si, že bří Ebenové ho zpívali, ale v nějakém jiném překladu myslím.

 2. Děkuji, na netu je přístupných cca 20? překladů, ale pouze ten Hilského je podle mého gusta. Kvalitně kultivovaně přeložený a přitom není šroubovaný jako ty předchozí. Je slastí ho poslouchat ve Strejčkově přednesu… nedělní chvilky poezie v televizi jsou nezapomenutelné, odvykáme si postupně od těhle požitků…, média nás zušlechťují čím dál méně a asi je to i cílem. Abychom zhrubli a postačovaly nám jednoduché a nekomplikované věci a byli snadno ovladatelní….

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Tvorba webových stránek: Webklient